سلام دکتر
من بعد از خود ارضایی مجاری آلتم میسوزه و سوزش ادرار هم دارم