سلام اقای دکتر من ۲۹ سوال دارم از خیلی وقت سوزش ادار داشتم ولی از بهمن ۹۸ همینجور سوزش ادرار داشتم ی کم خوب شده ولی الان چندوقتی سوزش ادارار دارم حتی به طوری نشستم ادرار ندارم سوزش دارم گاهی وقت هادر مجرای ادرار درد دارم واین سوزش همیشکی ازمایش و سونو انجام دادم مشکلی نداشتم حجم پرستات ۱۹ بود چیزهای دیگم طبیعی بود ازمایش طبیعی همه چی فقط چندسال پیش التهاب پروستات داشتم گفتن دیگه خوب شده راهتمایی کنید خسته شدم