دکترجان خسته نباشید، بنده ۵۹سالم،حجم پروستات۳۰, psaهم نه دهم می باشد قرص آمنیک ۲۰روز است استفاده می کنم، پس از انزال به مدت دوروز سوزش بیضه،و سوزش آلت تناسلی و سوزش مقعد و حتی کشاله های رانم تیر می کشد و اطراف آلت تناسلی و بیضه تیره رنگ و زیر بیضه احساس خشکی می کنم، علت چیست، آیا نیاز به حضور رسیدن می باشد

نظرات (1)

سلام عفونت پروستات دارید و نیاز به انتی بیوتیک هست

Comments are closed.