سلام دکتر
از شهرستان مزاحم میشم برای درمان پیرونی الت با شوک تراپی میخواستم هزینه وادرس مطب یا شماره ای که منشی پاسخگو هستن بپرسم ممنون از شما