سلام‌دکترگرامی‌،بنده‌چندروزی‌هست‌مشکل‌مثانه‌پیداکردم‌حس‌میکنم‌دهانه‌مثانم‌یسره‌بازه‌یه‌حس‌بدی‌دارم‌واحساس‌میکنم‌یسره‌ادراردارم‌درصورتیکه‌شایددوقطره‌بیشترنباشه‌واخراش‌دردناک‌وگاهی‌همراه‌سوزشه‌درضمن‌کولیت‌روده‌هم‌دارم‌ودارومصرف‌میکنم‌امکانداره‌‌عوارض‌داروهام‌باشه‌؟؟ایابایدمجدداب‌پزشکم‌مراجعه‌کنم‌تا‌دارو‌هاروقطع‌یاعوض‌کنم؟؟باتشکرازپاسخگویی‌شما‌پاینده‌باشید

نظر خود را بنویسید