سلام آقای دکتر،من ۳۱سالمه متاهلم،میخواستم بدونم دلیل اینکه بعداز رابطه چراداخل آلتم موقع ادرار میسوزه وی مایه ای تیکه تیکه از آلتم خارج میشه وباید هی تندوتند برم دستشویی تاخارج شه بعدش سوزشش کم کم خوب بشه