سلام آقای دکتر من۳۱سالمہ سنگ کلیہ ۱۳ میلیمتری دارم دکترا میگن باید سنگ شکن بشی کلیہ ام تورم دارد ضعیف ھم شدہ بہ نظرت سنگ شکن برای کلیہ ی من ضرر ندارد وایا سنگ ۱۳ میلیمتری را میشکند ممنونم از راھنماییتون

نظرات (1)

سلام بله باید سنگ شکن کنید

Comments are closed.