سلام آقای دکتر من بعد ا ز انجام سیتی اسکن و مشخص شدن داشتن سنگ ۷ میلی در کلیه به پیشنهاد شما روز شنبه توسط اقای ثبوتی سنگ شکن شدم . شنیده بودم که یکی از علایم بعد از این عمل دیدن خون در ادراره ولی من هیچ خونی نمیبینم . آیا مشکلی در این پروسه نیست . ضمنا دفع هم داشتم ولی خیلی ریز که جمعا به حدود ۷ میل نمیرسه. ممنونم از راهنماییتون

نظر خود را بنویسید