با سلام
بعد از درد پهلوی چپ و مراجعه به پزشک و انجام ct مشخص شد که سنگ ۵ میلی در کلیه چپ دارم و با نظر دکتر با توجه به اینکه بعد از یک هفته هیچ حرکتی نداشت ودرد زیاد و در قسمت بالا قرار داشتن سنگ ، سنگ شکن بیرونی اندام انجام دادم که موفق نبود و دکتر جهت ادامه درمان به بیمارستان هاشمی نژاد معرفی کرد میخوام ببینم ادامه درمان با چه روشی است و در چه مرکزی میتوان سریعتر انجام داد.

نظر خود را بنویسید