سلام آقای دکتر همسرم ۳۸ سال دارد وکلیهاش سنگ ساز هستن وامید اوریک ش بالاست ومنع از گوشت شده این رژیم چه مدت باید رعایت شود ممنون از راهنمایی