با سلام چند عدد سنگ در کلیه سمت چپم در قسمت کالیس تحتانی و هم در قسمت کالیس فوقانی وجود دارد اندازه سنگها ۷میل می‌باشند…آیا با دارو دفع میشود؟