باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت شما من یکماه پیش ازدردزیادبه دکتر مراجعه کردم بعدسونوبهم گفتندیک سنگ داخل کلیه به اندازه ۲۲میلیمترویکی ورودی مسانه به اندازه ۲۳میلیتردکترم گفت بایدلیزری عمل کنم بالیزرعمل کردم بهم گفت هردوتا روبرات خوردکردم اما بعد دوهفته رفتم سونوجوابشوگرفتم گفت دوتاسنگ داخل کلیه جامونده به اندازه ۱۳و۱۲میلیمتردوباره رفتم پیش دکتر گفت بایدسنگ شکن شم رفتم سنگ شکن کردم امروز دوباره رفتم سونوباز همون دوتا به اندازه ۶و۵میلیمتر مونده دکترم بهم میگه سه روز دیگه بیالوله استنتت روبردارم تاالان هم بااین همه بدبختی دوبارهزینه عمل دادم آیابعداز برداشتن استنت این دوتا سنگ دفع میشه یانه دوباره بایدعمل کنم آقای دکتر

نظر خود را بنویسید