سلام بیست روز پیش با درد پهلوی راست به متخصص مراجعه کردم.سونوگرافی انجام دادم و گفت هیدرونفروز خفیف راست و سنگ ۵م م در حالب راست مجاور uvj دارم.یه مقدار دارو مصرف کردم و ده روز بعد دوباره سونو گرفتم و گفت که هیچی نیست و ضایعه فضاگیر مشاهده نمیشه و کلیه راست با دیامتر طولی۹۵ م م و ضخامت پارانشیم ۱۲ م م نرمال هست و کلیه چپ دیامتر طولی ۱۱۰ م م و ضخامت پارانشیم ۱۲م م مشاهده میشه و هیدروو نفروز خفیف هم در کلیه راست مشاهده میشه.ایا کلیه من مشکلی داره و کوچیک شده و اینکه اون سنگ رو در حالب من ندیدم دفع بشه چی شده.و اگر نیست و دفع شده. علت هیدرونفروز چیه و ایا کلیه مشکلی نداره.دیامتر طولی کلیه چپ ۱۱۰م م و ضخامت پارانشیم ۱۲م م و طبیعی زده و ضایعه فضاگیر هم مشاهده نمیشه.ممنونم جواب بدین

نظرات (1)

سلام اگر تا دو هفته سنگ دفع نشده باید سی تی اسکن شکم و لگن انجام بشه

Comments are closed.