سلام وعرض ادب چنددسته بیضه چپم ۲برابربیضه راستم شده ولی حالت بیضه یک تیکه نیست مثل اینکه داخل کیسه چپ ۲تخم بهم چسبیده موقع سکس احساس دردمیکنم مشگل چیه بایدبه پزشک مراجعه کنم؟