سلام من هشت روز از پریودیم میگذره از بی بی چک استفاده کردم یکی پررنگ یکی کم رنگ شده رفتم آزمایش ادرار دادم شما ببینید جواب آزمایش من چیه برم دوبارع آزمایش بدم ولی خون بدم؟