سلام من درخواب ارضا شدم ولی سوزش شدیدی داشتم انقدر زیاد که فک کردم داره خون میاد بیدارشدم دیدم آب سفید ابکی ازم خارج شده که شبی منی نبود چسبندگی نداشت اصلا چکارکنم دکتر

نظرات (1)

سلام اگر ادامه دار باشه دارو لازمه

Comments are closed.