سلام دکتر عزیز
ایا لازم بە دارو هستم یا اگر لازم بهم بگو تا بتونم از واتس اپ پیغام بفرستم