سلام اقای دکتر وقت بخیر ۲۸ ساله هستم
۱. چندین سال پیش چند مورد رابطه جنسی محافظت نشده داشتم.
۲. چند سالی است که پوست بالای ختنه گاه در حال گوشتی شدن و تغییر رنگ به سیاه و قرمز است.
۳. ماهی تقریبا دو بار احساس دردی گذرا در نوک الت دارم.
۴. چند سالی است که به صورت خشک و بدون استفاده از مایع خود ارضایی میکنم.
اقای دکتر از سرطان الت بسیار میترسم لطفا کمکم کنید.