دختر۲۹ساله هستم،پارسال سونو دادم کلیه راست۹۷وچپ۱۱۰و امسال سونو دادم کلیه راست۹۰ وچپ۱۰۲ است،چندسال پیش کلیه راستم۸۰ بودوچپم۱۰۰ بود دکتر میگفت مواظب کلیه راستم باشم،به نظرشما نیاز به درمانه یا طبیعیه؟