سلام اقای دکتر من کپسولahccازانگلیس تهیه کردم ایارو hpv16باتمام تایپای خطرناکی دارم تاثیر داره دفع میکن این کپسول