سلام .من ۲۰ روزی هست ۴ تا زائده مانند خال روی آلت تناسلیم زده تحقیق که کردم دیدم شبیه زگیل تناسلیه.هیچگونه رابطه ناامن با هیچکس نداشتم و فقط با همسرم.لطفا راهنمایی کنید