سلام سه روز پیش یه جوش رو الت تناسلی دیدم و تا امروز ۷ تایی شده با در د سوزش و خارش
پیشاپیش ممنون از شما