سلام دکتر این عکس و ملاحظه کنید ببینید زگیل یا نه خیلی استرس دارم. کمکم کنید