سلام اقاي دكتر ، بعد از كرايو تا چند وقت بايد از پماد زينك اكسايد استفاده كنيم ؟

نظر خود را بنویسید