سلام
٣٣سال سن دارم حدود سه ماه است رنگ زبانم سفید شده ، حدود دو ماه است نوک زبانم جوش جوش شده، در زیر زبان هم ضایعاتی بوجود آمده، خیلی زیاد مشروبات الکلی مصرف میکنم، این موضوع خیلی نگرانم کرده، ممکنه زیگیل تناسلی باشه؟
لطفا راهنمایی کنید

نظر خود را بنویسید