سلام
۲۸ سالمه مجرد هستم
قد ۱۷۸
وزن۷۸
قرص عصب معده(نورتریپتیلین و پنتو پرازول) هم مصرف میکنم
توی سن
ساکن قم و با پدر و مادرم زندگی میکنم
بعد از ۲ بار دخول انزال میشه و نعوض بار دوم خیلی دیر انجام میشه