سلام وقت بخیر من مشکل زود انزالی دارم بعد از رابطه ام ک زیر ۱۰ ثانیه هستش دیگ الاتم بلند نمیشه و دیگ هیچ هستی ندارم