با سلام
بنده ۳۰ سالم هست و به شدت مشکل زود انزالی دارم و در زندگی زناشویی دچار مشکل شدم و دنبال راه حلی مناسب میگردم