سلام سال نو مبارک آقای دکتر من دچار زود انزالی شدید هستم آیا دارویی هست که مصرف کنم