سلام ، جناب دكتر
براي اين كه متوجه بشويد زود انزالی بنده از كدام نوع است ، در مطب بايد با استمنا نشان شما بدهم ؟

نظرات (1)

سلام،زودانزالي نوع نداره

نظر خود را بنویسید