با سلام.
یه مدت پیش یه سایت دیدم نوشته بود برای حجیم کردن آلت ادرار خود را درون لوله آلت با انگشت گیر بدید و نفس عمیق بکشید . منم این کارو کردم ..
بعد از اون دیگه حتی یه صحنه عادی جنسی میبینم بی اختیار تا سرحد ریختن غیر ارادی منی پیش میرم . حتی آلتم هم بدون اینکه راست بشه میخواد منی ازش خارج بشه .

راه درمانش چیه؟ ممنون میشم