سلام.مرد۴۴ساله.قد۱.۷۰وزن ۸۴.حدوداارسن ۱۷سالگی خودارضایی داشتم الت تناسلی وبیضه هام بیش ازحدکوچک شدن وزودانزالی درحدچندثانیه هستم لطفا کدوم درمان دارن سه مورد گفتم