حدود دوهفته درناحیه سرالت تناسلی دچار التهاب وتورم شدهدکه گاها درد وخارش دارد مجرد هستم سی هفت ساله وهیچگونه رابطه جنسی نداشتم