سلام آقای دکتر
من یه دختر ۱۷ ساله هستم ۳ ساله به مشکلی دچار شدم که بیشتر شبیه و سواس عصبیه اینطوری که وقتی میخوام برم جایی که دوره چندین دور میرم دستشویی در صورتی که دستشویی ندارم این مشکل از سر این به وجود اومد که من یه بار نیاز شدید به دستشویی داشتم اما دستشویی در دسترس نبود
بعدش دیگه من جاهای دور که میخوام برم چند بار میرم دستشویی

نظرات (1)

سلام بیشتر حالت روانی داره ولی با دارو کنترل میشه

Comments are closed.