با سلام
بنده ۳۰ ساله هستم و از حدود ۱ماه پیش بعداز نزدیکی و ارضاء شدن اولین بار متوجه تغیر رنگ مایع منی خود به رنگ کرم تیره شدم بعد از اون چند روز بعد دوبار که ارضاء شدم لکه خون در منی مشاهده کردم دفع بعد هم کل مایع منی به رنگ خون مشاهده کردم دفع چهارم هم لکه دیدم ولی بعد از اون ۳بار ارضا شدم که در کل منی دونه های لکه مانند خون باز بیشتر شد
لطفا کمکم کنید اگه نیاز هست حضوری برسم خدمت اگر نه که برام دارو بنوسید و بند وزیت رو تقبول کنم ممنون