درودوخداقوت.جناب دکترمن ۷الی۸ماهی هست که متوجه شدم آلتم کج شده وکمی نگران شدم وتازگیامتوجه شدم بیماری پیرونی هست..استان فارس هستم وامکان اومدن به تهران راندارم عکس میفرستم خدمتتون اگه لازم هست که برم شیرازوپیش پزشک..اگه دکترخوب مثل خودتون پیشنهاد بدین ممنون میشم توی شیراز که من برم پیششون..اگه قرض یادارویی هم پیشنهادمیدین که خیلی خیلی ممنون میشم…تشکر