درودوخداقوت..جناب دکتر۶ماه یا۷ماهی میشه که احساس کردم آلتم کج شده وروی روحیه ام تاثیرگذاشته..۳۹سال سن دارم ومجردم..چون امکان اومدن به تهران راندارم..استان فارس هستم ایاقرضی یادارویی پیشنهادمیدین استفاده کنم..لطفا راهنماییم کنیدخداخیرتون بده