سلام.دکتر عزیز ۱۲ جلسه برام استفاده از دستگاه تجویز کردم ولی خوب نشدم بعدش هم کرونا شد دیگه وقت نشد خدمت برسم چکار کنم خوب بشوم این پیرونی خوب نشه میشه من را عمل کنید.