سلام آقای دکتر من ۶ جلسه خدمت رسیدم شاک ویو انجام شد.پلاک دور آلت داشتم هنوز پلاک سر جاش هست و کم نشده وآلتم کوتاه شده دستور بعدی چیه؟