سلام آقای دکتر ۴۸ سال سن دارم حدودن ۵ سال پیش به کجی آلت دچار شدم که پیرونی بود میخوام مداوا کنم ولی در شهرستان هستم، آیا ۶ جلسه که برای شوک فرمودید باید پشت سر هم باشه یا با فاصله هم اشکالی نداره

نظرات (1)

سلام هر دو نوع قابل انجام است

Comments are closed.