آقای دکتر عفونت پروستات با آمپول اگه اگه اشتباه نکنم نفزولین یا سفازولین و تاوانکس به مدت یک ماه درست نمیشه؟
چون من فقط ۱۰ شب شبی ۲۵۰mlتاوانکس (لووفلوکستسین) میخوردم.
حالا نمیشود دارویی تجویز کنید. چون من سرباز هم هستم. توانایی و امکان جابجایی یا… ندارم

نظرات (1)

سلام ،داروی تاوانکس را باید تا یکماه استفاده کنید

نظر خود را بنویسید