باسلام سوال جهت تنظیم سروتونین و افزایش ان به میزان اینکه به حد کافی در بدن ترشح شود و منجر به دور انزالی شود کدام قرص بهتر هست البته قرص داپوکسی ۲۰ یاهمون فلوکسیتیم ۲۰ استفاده کردم دوسه بار انزال به ۵ دقیقه شد اما خیلی بی حال سرگیجه و ضعف داشتم به مدت ۴۰ روز مصرف میکردم ومانع کارم میشداولش یک چهارم شروع شد تا روزی یک قرص جوابگو نبود

نظرات (1)

سلام با دارو درمان میشه

Comments are closed.