سلام سنگ کلیه ۶ میل دارم که به سمت پایین حرکت کرده براى دفع چه کار باید انجام بدم

نظر خود را بنویسید