سلام من از سیزده سالگی خود ارضایی انجام دادم تا ۱۷سالگی والان حدود سه ماه هست که انجام نمیدم دیگه ولی وقتی تو خواب ارضا میشم کلیه سمت راستم درد میگیره مشکل چیه ودردش تا چهار یا پنج روز ادامه دارد و بعد کم میشه