سلام
مدتی هست
فقطی مثانه ام پر میشود پهلو سمت چپم درد می‌گیرد
البته روز اول
همین که دراز کش بودم درد داشت
قبلاً هم همین کلیه ام به سرما حساس بود
تب، لرز ، حالت تهوع، اسهال ندارم
لطفا راهنمایی کنید

نظرات (1)

سلام سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری با باقیمانده ادرار انجام بدید

Comments are closed.