باسلام خدمت دکتر خوبی
دکتر جان من یه مشکلی دارم در التم درد دارم و حتی جم شده در نوعوض هم درد دارم بعضی وقتا حسم میکنم چیزی در التم راه میره و حتی نشکول هم میگیره خیلی اذیتم کرده دردی که وقتی نزدیکی میکنم درد شروع میشه و بعد از نزدیکی تا دو ساعت درد دارم . البته ناگفته نماند که من رفتم دکتر وارولوژی حتی عکس رنگی گرفتم قرص عفونت نوشت برام و حتی شربت گیاهی ضد پرستات نوشت که من پرستات ندارم . ممنون میشم کمکم کنی . من الان یک ساله که اینجوری شدم