من الان یک سال هست که از درد الت رنج میبرم . و به دکتر مراجعه کردم عکس رنگی هم گرفتم ولی هیچ چیزی مشخص نشد و از مایش هم گرفتم همه چیز سالم و نور مال بود عکس رنگی هم که گرفتم نوشون داد که سالم هستم . هیچ عفونتی هم ندارم . دکتر جان خیلی درد دارم . وقتی التم نعوض میشه هم کوچیک میشه . هم درد داره . وقتی نزدیکی میکنم هم درد داره. وقتی ادرار میکنم هیچ سوزشی ندارد