سلام ودرود بنده کلیه سمت چپم مادر زاد خیلی کوچک هست وسمت راست معمولی سال گذشته دلیل سوزش ادرار وعدم تخلیه به دکتر اورولوژی مراجعه کردم که تورم مثانه بود که امنیک وباکلوفن وچند داروی دیگر تجویز کردند که بهبودی نصبی حاصل شد در ایام تعطیلات نوروز خیلی غذاهای تند مصرف کردم که باعث شد شبها ساعت ۳شب برای ادرار بیدار شوم ودر حال حاضر درد مثانه ولوله ادرار را دارم در حال حاضر دوهفته ای هست امنیک وقرص وزیکر ده استفاده میکننم یک هفته اول خیلی احساس بهبودی میکردم ولی الان دوباره درد دارم شبها تخلیه ادرارم به سختی انجام میشه ولی در روز به دلیل خوردن مایعات بهتر هست عکسها مال سال قبل هست که طول درمان را شروع کرده بودم ا

نظر خود را بنویسید