سلام. آقایی هستم۳۴ ساله .چند وقته بعد از ادرار کردن متوجه میشم که مقداری از ادرار پس از چند دقیقه بصورت خیلی کم و آرام دفع میشه.درد در ناحیه مثانه یا کلیه هم ندارم .سوزش ادرار هم ندارم.دلیل این عدم تخلیه کامل ادرار چی هسته؟؟

نظرات (1)

سلام بعلت استرس زیاد است

Comments are closed.