سلام خسته نباشیدآقای دکترمن هم هرچندوقت یکبار دردمقعدهمزمان دردشکم دارم نه میتونم بشینم نه سرپاوایستادم فقط تیرمیکشه قسمت مقعد ممنون میشم دلیلشوبفرماییددرخانم هاچیست.

نظرات (1)

سلام به متخصص گوارش مراجعه کنید

Comments are closed.